Menu

Algemene voorwaarden

Feijen Metaaltechniek hanteert de metaalunievoorwaarden welke gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2008.